ממצאים עיקריים

ישראל השיגה ציון של 60 מתוך 100 במדד בריאות הים התיכון.

ישראל אינה ממקסמת את כל התועלות שהים מציע לה. למרות שהאזור נקי והתעסוקה החופית והכלכלה החופית מתפתחות עם הכלכלה הישראלית - עדיין יש מקום נרחב לשיפור.

סביר להניח שציונים מסוימים ישתפרו בעתיד הנראה לעין ברוב המטרות. יחד עם זאת, ישנן קטגוריות שאינן צפויות להשתפר במהרה והן

·        מינים סמליים

·         שימור מקומות מיוחדים

·        שימור בתי גידול

הציונים הגבוהים ביותר התקבלו בקטגוריות של מגוון ביולוגי, מים נקיים ותעסוקה וכלכלה חופיות.

המטרות שהשיגו את הציונים הנמוכים ביותר כללו:

הספקת מזון (הן דיג והן חקלאות ימית)
הזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות
שימור מקומות מיוחדים

המאמצים לצמצום הזיהום נושאים פרי

מצד שני, ניהול דיג יוכל לשפר את ציוני מטרות המשנה 'דיג', 'דיג בשיטות מסורתיות' ואת מרבית הציונים האחרים.

אומנם קיימים נתונים רבים, אולם ישנם גם פערי ידע

מידע שהחל להיאסף בתחומי הפרנסה והכלכלה באזור החוף יאפשר קבלת תמונה מדויקת יותר בעתיד, אך בתחומים אחרים עדיין חסר מידע.

נדרשת הערכה אקולוגית של בתי גידול בשטחים סלעיים במטרה להכליל בית גידול חשוב זה במטרות הגנה חופית ומגוון ביולוגי.
נתוני זיהום נוספים, כגון רמת האשפה והתרכובות האורגניות בים, יאפשרו הערכה טובה יותר של המטרה 'מים נקיים'.