מדד בריאות הים

מדד בריאות הים התיכון בישראל קובע יעדים להשגת תשע מטרות סוציו-אקולוגיות מקובלות. הציונים מבהירים באיזו מידה אזורי חוף מספקים תועלות אלה באופן מרבי, ארוך טווח ובר קיימא. 
תשע המטרות האמורות מוערכות הן ברמה הכלל ארצית והן לפי מחוז, והן מייצגות את מגוון היתרונות הרחב שים בריא מסוגל להעניק, כאשר הציון הכולל הוא ממוצע ציוני המטרה. 

כל מטרה מקבלת ציון בין אפס ל-100, כאשר הציון 100 מציין שהמערכת השיגה את היעד שמוגדר לה, וציון אפס מציין שהתועלות הזמינות הנגזרות מתוך ים בריא לא הושגה או שהיא הושגה באופן שאינו בר-קיימא.

Ocean health index graph

לובי מדד בריאות הים תיאור תחתון

הדיווח, הניתוח, האחסון והעמדת הנתונים לרשות הגורמים הרלוונטיים עשויים לגזול כמה שנים, ולכן תוצאות רבות במדד בריאות הים (OHI) אינן עדכניות מעצם מהותן.