שירותי המערכת האקולוגית ורווחת האדם- לקט כתבות בתקשורת

שרותי המערכת

שירותי מערכת אקולוגית מוגדרים כתהליכים שמתקיימים במערכות אקולוגיות ושהם בעלי חשיבות לקיום האדם ורווחתו.

ניתן למנות כמה סוגים של שירותי מערכת אקולוגית:

  • שירותי אספקה, תוצרים חומריים הנלקחים ממערכות אקולוגיות ונצרכים ישירות על ידי בני אדם. משרותי האספקה ישנן תועלות רבות, כמו מזון, מים, עץ לבנייה ולהסקה ועוד.
  • שירותי ויסות הם תהליכים במערכת האקולוגית התורמים לויסות תנאי הסביבה הביוטית והא-ביוטית עבור האדם. שירותי ויסות כוללים בקרת אקלים, מניעת שיטפונות, מניעת סחף קרקע, האבקה, הדברת מזיקים ומחלות ועוד.
  • שירותי תרבות הם רכיבים ותהליכים במערכת האקולוגית המעשירים את חייהם של בני אדם בדרכים לא חומריות. תועלות משירותי תרבות יכולות להיות פיזיות, כמו נופש ותיירות, אינטלקטואליות, כמו חינוך ומחקר מדעי, או סמליות, כמו אמנות ודת.

שירותי מערכות אקולוגיות זכו בשנים האחרונות לעליה בתשומת הלב המופנית אליהם מצד מדענים ומקבלי החלטות העוסקים בניהול השטחים הפתוחים. עליה זו נוצרה בעקבות מודעות גוברת לתלות של מערכות חברתיות במערכות אקולוגיות ולהשפעות הגומלין ביניהן.

 

להלן לקט כתבות בנושא:קישור לכתבה ב-"הארץ"- אוקטובר 2021

קישור לכתבה ב-"כאן"- אוקטובר 2021

קישור לכתבה ב-"YNET"- אוקטובר 2021

קישור לכתבה ב-"גלובס"- אוקטובר 2021

קישור לכתבה ב- "The Times Of Israel"- אוקטובר 2021

קישור לכתבה ב- "וואלה"- אוקטובר 2021

קישור לראיון של תמר רביב, מנהלת האגף לשמירה על מגוון ביולוגי במשרד להגנת הסביבה, ב- "כאן ב"- אוקטובר 2021