פורסם תקציר הפרק "המסגרת הרעיונית"

התקציר מתמצת את המסגרת הרעיונית, הפרק הראשון של הדו״ח שמציג את הגלעין הקונספטואלי עליו מבוסס הפרויקט כולו. הפרק מספק את מסגרת העבודה ואת ההגדרות למושגי היסוד על-פיהם מתבצע הפרויקט, וסוקר את התכנים הנדרשים מכל אחד מהפרקים של הפרויקט.  את התקציר תוכלו לקרוא כאן. הפרק המלא יפורסם כחלק מהדו"ח השלם באמצע 2016.