פגישת מועצת פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם

מועצת פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית התכנסה לראשונה ב-10.7.13, בהשתתפות נציגים מכ-30 ארגונים.
 
מהות הפרויקט, המנוהל ע"י המארג בריכוזה של קרן קלס, היא ביצוע הערכה בקנה מידה לאומי של כלל התועלות המסופקות לאדם ע"י מערכות אקולוגיות, על מנת להוות כלי עזר למנהלים ומעצבי מדיניות העוסקים בתכנון, ניהול וממשק של שטחי המדינה. יושבי הראש של הפרויקט הם פרופ' אוריאל ספריאל ופרופ' ערן פייטלסון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
 
חברי מועצת הפרויקט הם נציגי כ-30 גופים בעלי עניין בפרויקט ותוצריו (משרדי ומוסדות ממשלה, שלטון מקומי, החברה האזרחית ונציגי ציבור). תפקיד חברי המועצה הוא לייצג את מגוון בעלי העניין (משתמשים ולקוחות אשר הערכת המערכות האקולוגיות רלבנטית לתחום פעילותם), ולתת משוב והכוונה לצוות המקצועי והניהולי של הפרויקט בדבר מבנה, ביצוע ותוכן הפרויקט ובמהלך ביצועו
 

מועצת פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם

 
נציגי גופים אלה התקבצו לראשונה למפגש בו הוצגה התקדמות הפרויקט עד כה בשלב התכנון ותכנית העבודה לשלב הביצוע של הפרויקט לצורך קבלת משוב והערות מהמועצה. 
 
ישיבה מוצלחת זו הייתה ההתחלה הרשמית של שיתוף בעלי עניין רבים ושונים בתכנון וביצוע הפרויקט, על מנת לייצר תוצר שימושי ורלבנטי לצרכי תכנון ומדיניות בישראל.
תוצר הפרויקט יהיה דוח מסכם ובו פירוט השירותים המתקבלים מהמערכות האקולוגיות בישראל, התייחסות למגוון הביולוגי המעורב בהפקת שירותים אלה וכן תיאור גורמים מחוללי שינוי העשויים להשפיע על הפקת השירותים הללו. 
 
מחברי הפרקים השונים בדוח יהיו מדענים ומומחים ממגוון התחומים הרלבנטיים (מדעי הטבע, חברה וכלכלה) אשר יאספו מידע ונתונים קיימים ויערכו סינטזה של הממצאים הרלבנטיים לעיצוב מדיניות, וכתיבת הדוחות הסופיים.
 
במהלך הדיון שהתקיים בישיבה הועלו נושאים רבים הקשורים לשאלה המרכזית: כיצד ניתן לבצע את הפרויקט באופן בו התוצר הסופי יהיה שימושי לקהלי היעד השונים בעבודתם. צוות הפרויקט יטמיע את את ההערות וההצעות שעלו בישיבה בהמשך העבודה, בשלב ביצוע הפרויקט והטמעת תוצריו.