עדכון התקדמות פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם

לרגל השנה החדשה, ברצוננו לעדכן אתכם בעיקרי הדברים בהם התקדמנו בפרויקט בחודשים האחרונים. מאז ישיבת המועצה שהתקיימה ביולי השנה, אנו פועלים במספר ערוצים:

  • המחברים המובילים של הפרקים מתקדמים בגיוס מחברים שותפים לכתיבת תוכן ההערכה.
  • הושלמה "טיוטת אפס" של פרק המסגרת הרעיונית, ומפה של חלוקת שטח המדינה עפ"י המערכות האקולוגיות השונות אליהן נתייחס בפרויקט מתגבשת בימים אלה.
  • גיוס גופים נוספים למועצה נמשך, במטרה להבטיח נציגות רחבה ככל האפשר של מגזרים שונים, משרדי הממשלה וגורמים מעצבי מדיניות הרלבנטיים לפרויקט ההערכה.
  • במהלך החודש הקרוב נפיץ בין חברי המועצה סקר אינטרנטי שיבחן את תחומי הזיקה הספציפיים שלהם לפרויקט, יסייע במיקוד כיווני העבודה של המחברים ויתרום לרלבנטיות מירבית של התוצר לקהלי היעד שלו.
  • בימים אלה אנו מרכיבים "ועדת הטמעה" שתכין תכנית הטמעה למסמך הסופי ולמסריו. תכנית זו מיועדת להבטיח שעם סיום תהליך הכתיבה התוצר יגיע ליעדים המתאימים לו ביותר בגופים השונים, ואכן יוכל לשמש לעזר בתהליכי קבלת החלטות בגופים אלה. תכנון ההטמעה יכוון את השלב השלישי של הפרויקט (אשר השלבים הקודמים לו הם:  הכנת הפרויקט וביצוע הפרויקט). לדבר חשיבות עצומה , שכן תפקידו להעלות את המודעות לפרויקט ולהבטיח שלתוצר הסופי תהיה תהודה ציבורית ובעיקר, שהוא יהיה שימושי.
  • בכנס בינלאומי של ה- Ecosystem Services Partnership שהתקיים בבאלי, בו השתתפו רכזת הפרויקט קרן קלס ומנהל המארג יוסי מוסל, זכה הפרויקט לחשיפה בפני עמיתים למקצוע מרחבי העולם במסגרת שלושה מושבים שונים. הכנס היווה הזדמנות ליצור ולחזק קשרים עם אנשי מקצוע בתחום שירותי המערכת וללמוד על אופן ההתנהלות של פרויקטים דומים במגוון מדינות.