סיכום שנתי - שירותי מערכת

דייג
שנת 2013 הייתה מלאת פעילות בתחום שירותי מערכות אקולוגיות. עיקר הפעילות התרכז בפרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית
פרויקט לאומי חשוב זה יציג תמונה עדכנית ומבוססת של התועלת שתושבי ישראל מקבלים מהמערכות האקולוגיות במדינה, למשל: אספקת מזון, טיהור מי שתיה, ויסות של מזיקים בחקלאות, נופש ותיירות, מניעת סחף קרקע ואחרים. אלה הם שירותים, בעלי ערך כלכלי, בריאותי וחברתי, והאדם תלוי בהם לקיום, בריאות ושגשוג כלכלי. ההערכה תציג מידע גם על חשיבותו של המגוון הביולוגי בהפקת תועלת זו ועל אודות איומים על המשך אספקת השירותים, לשימוש בניהול ותכנון שטחים פתוחים. 
 

תוצר סופי

התוצר הסופי שיופק בפרויקט הוא דוח בן 16 פרקים הבא לשרת מקבלי החלטות וקובעי מדיניות המעורבים במהלך הפרויקט מתחילתו. הדוח יפורסם בשני חלקים.
על תכנון וגיבוש הפרויקט התחלתי לעבוד כבר בסוף 2012. שלב זה הסתיים בספטמבר השנה וכבר ניתן לציין אבני דרך משמעותיות שהושגו: 
  1. גיבוש טיוטה ראשונה של פרק המסגרת הרעיונית, המהווה בסיס תיאורטי של הפרויקט כולו וגם כלי תקשורת חשוב לקהלי היעד של הפרויקט
  2. גיבוש הצוות המקצועי של הפרויקט: 25 מדענים מובילים, מומחים ממגוון רחב של תחומים, אשר מרכיבים קבוצות עבודה לכתיבת כל פרק. כך הדוח הסופי של הפרויקט יהיה תוצר עבודתם של עשרות רבות של מדענים מתחומי מדעי הטבע, החברה, והכלכלה.
  3. גיבוש מועצת הפרויקט, המורכבת מקרוב ל-40 נציגים ממגוון רחב של גופים בעלי עניין בתוצרי הפרויקט. המועצה מלווה ומעורבת בפרויקט משלב התכנון ועד לפרסום הדוח. מעורבותה תתרום להבטחת הרלבנטיות של התוצרים לצרכי גופים אלה, ובנוסף תעלה את המודעות לפרויקט ותוצריו בקרב קהלי יעד שונים שילמדו מה כלול בדוח ואיך הוא יוכל לתרום לעבודתם.
כעת אנו מתחילים בביצוע העבודה בפועל: איסוף מידע ונתונים עבור הפרקים השונים, כתיבה, תיאום בין הפרקים השונים, תכנון פעילות ההטמעה שתלווה את פרסום הדוח הסופי, והגברת מעורבות נציגי המועצה בביצוע העבודה. 
לאחר שנה ארוכה של חשיבה ותכנון, עברנו לשלב ביצוע הפרויקט, בו ניצוק את התוכן לתוך השלד שנבנה במהלך שלב התכנון. 
הצוות המקצועי, מועצת הפרויקט ואני מצפים ששנת 2014 תהיה מלאה בעשייה מרתקת ומאתגרת עם התקדמות ביצוע העבודה בפרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם, ותסתיים בפרסום החצי הראשון של הדוח הסופי של הפרויקט, אשר יהווה בסיס ידע חיוני ושימושי עבור מקבלי החלטות העוסקים במדיניות וניהול שטחים פתוחים בישראל.