סדנת TAIEX: לומדים מניסיונם של המומחים הבריטים בהערכת שירותי מערכות אקולוגיות

"דמיינו שינוי של מים מאיכות גרועה לאיכות מצויינת. מערכות אקולוגיות מסויימות מעניקות שירות של טיהור מים. דרך להעריך כלכלית את שוויו היא על ידי מדידת הנכונות לתשלום: כמה היה הצרכן הממוצע מוכן לשלם עבור שיפור האיכות של מים גרועים".

את הדוגמה הזו להערכה כלכלית של שירות שמעניקה לנו המערכת האקולוגית הטבעית, הביאו פרופסור Brett Day ודוקטור Carlo Fezzi בהרצאתם בסדנת המומחים של פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית", פרויקט הערכת שירותי המערכת האקולוגית של ישראל שמוביל המארג. הסדנה אורגנה על ידי המארג והמשרד להגנת הסביבה, עבור צוות המחברים והמועצה של הפרויקט, במסגרת  TAIEX,  תכנית של האיחוד האירופאי המסייעת במימון ואירגון סדנאות מדעיות בהשתתפותם של מומחים אירופאים. קיום הסדנה התאפשר בזכות פעילות המשרד להגנת הסביבה מול האיחוד האירופאי בכלל ו- TAIEX בפרט. 

מטרת הסדנה, שהתקיימה ב- 31.3-1.4.15 במעלה החמישה, היתה ללמוד מפרויקט ההערכה הבריטי (UK-NEA) ומפרויקט ההמשך שלו (Follow-On), שני הפרויקטים המקיפים ביותר שנעשו ברמה לאומית. לשם כך הוזמנו לכאן מומחים בריטים מובילים, השותפים בפרויקטים אלה: פרופסור Day ודוקטור Fezzi הרצו על הערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית;  פרופסור Andrew Church ודוקטור Jasper Kenter הרצו על היבט אחר וחמקמק של הערכת שירותי מערכת, שירותים תרבותיים והערכה חברתית.

היום הראשון של הסדנה הוקדש להרצאות המומחים ולדיונים עקרוניים עימם, ואילו היום השני התמקד בעבודה בצוותים על הפרקים השונים של הפרויקט.