מידעון לסיכום 2013 - דבר העורך

הפעם ב'רגע במארג' - סקירה שנתית. 
 
שנת 2013 עמדה בסימן התקדמות מקצועית משמעותית ביותר עבור המארג, ואנו תקווה כי הצעדים שיפורטו להלן יתרמו בתשתית מקצועית לקבלת החלטות בתחום הטבע והשטחים הפתוחים בישראל. התקדמות זו באה לידי ביטוי בכל ערוצי הפעילות הקיימים, בהעמקת שיתופי פעולה קיימים וביצירה של שותפויות חדשות.
 
תכנית ניטור המגוון הביולוגי היבשתי, בריכוזה של ד"ר נעמה ברג, משלימה שנת פעילות שנייה בשטח. הרחבת התוכנית הובילה לחיזוק המודעות לעצם פעילות המארג בקרב גופי מחקר וטבע. ראויה במיוחד לציון השקתה של תוכנית לניטור מגוון ביולוגי בשטחי החקלאות בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
 
תחום הים התיכון במארג, בריכוזו של ד"ר אביעד שיינין, עבר משלב התכנון אל שלב העשייה, והגיע לשיא עם השקת דוח מצב הטבע בים התיכון. במהלך השנה חתם המארג על הסכם שיתוף פעולה עם החוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה לצורך הפעלת תוכנית ניטור למגוון ביולוגי בים התיכון. 
 
בתחום שירותי המערכת האקולוגית, בריכוזה של קרן קלס, גויס מערך רחב של עשרות נציגים מארגונים שונים למועצת פרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית. בנוסף גויס צוות רחב של חוקרים מובילים לכתיבת הדוח שיופק במסגרת הפרויקט. 
 
בשנה זו גם הושקו, בהפקתה של שירה מרקס ספונר, אתר האינטרנט של המארג בשלוש שפות, דף פייסבוק וכן מידעון דו-חודשי המביא אל רשימת תפוצה נרחבת חדשות ועדכונים. 
 
אנו משקיעים מאמצים על מנת שהנתונים הנאספים במארג יהיו נגישים למקבלי החלטות ולציבור הרחב. הודות לפעילותה של הילה סגרה, מנהלת תחום מערכות מידע במארג, הועלה לאחרונה מאגר המידע של נתוני המארג לאתר התוכנית. במאגר זה תמצאו נתוני בסיס ונתונים מעובדים מתוכנית הניטור היבשתית. זהו צעד ראשון, אך משמעותי ביצירת תשתית ידע פתוחה המאפשרת לבצע הערכה של מצב הידע בישראל.
 
בשנה החולפת קיימנו סדנאות והרצאות בנושאי הליבה שלנו, לקהלים רלבנטיים. גולת הכותרת הייתה יום עיון מוצלח בנושא זמן ומרחב במחקר אקולוגי ארוך טווח. ההכנות ליום העיון השנתי הבא של המארג בנושא אזרחים עושים מדע – שיתוף הציבור בהערכת מצב הטבע כבר בעיצומן. 
 
היכנסו לכתבות על מנת לקרוא בהרחבה על התוצרים וההישגים שהתרחשו השנה בתכניות השונות ועל העתיד לקרות ב-2014. קישור ישיר למידעון.
 
לעדכונים שוטפים על הנעשה במארג - הצטרפו לרשימת התפוצה והירשמו לדף הפייסבוק שלנו.
 
קריאה נעימה,
 
יוסי מוסל
מנהל המארג