מידעון המארג, יוני 2013

רגע במארג, מידעון רבעוני חדש מהמארג: חדשות ועדכונים על מחקרים, ממצאים, וימי עיון וסדנאות.

המארג, על תכניותיו השונות, פועל לקידום ניהול מבוסס מדע של משאבי הטבע והשטחים הפתוחים בישראל. זאת בדרכים של הערכה מדעית של מצב המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בישראל והנגשת הידע הנגשת הידע למקבלי החלטות ולציבור הרחב.
 

מארג על שום מה?

מארג של מערכות אקולוגיות המשפיעות זו על זו ועל האדם.
מארג של תוכניות אשר פועלות יחדיו, קשורות זו לזו ותומכות זו בזו, להשגת מטרת הארגון.
מארג של מומחים וגופי ניהול השטחים הפתוחים בישראל אשר פועלים בתאום לשיפור העברת הידע בין הארגונים וליצירת תמונה רחבה ככל הניתן על תפקודי המערכות האקולוגיות ושינויים החלים בהן.
 

במארג מתבצעות התכניות הבאות:

  • ניטור מצב הטבע – ניטור של הצומח והחי היבשתיים
  • תחום הים התיכון - ניטור והערכת מצב הטבע בים
  • מחקר אקולוגי ארוך טווח
  • הערכת המערכות האקולוגיות בישראל והתרומות, הישירות והעקיפות, המתקבלות מהן לרווחת האדם
  • הפקה של דוח מצב הטבע בישראל.
מידע מפורט על תכניות המארג ניתן לקבל באתר האינטרנט: www.hamaarag.org.il.
 
פעילות המארג מתקיימת בשותפות עם המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וקק"ל, ובתמיכתם של תכנית מורשת במשרד ראש הממשלה וקרן פרטית.  
 
במידעון, אשר יישלח לרשימת התפוצה אחת לרבעון, יובאו חדשות ועדכונים על מחקרים הנעשים במארג, ממצאים, וימי עיון וסדנאות.
 

בגיליון זה:

 
קריאה מועילה ומהנה!
צוות המארג