מדד בריאות הים לישראל; הציון הכללי: 62 מתוך 100

רשת ריקה / טליה לביא, מתוך תחרות "לב, ים"

תוכנית המארג פרסמה את מדד בריאות הים לישראל, שמהווה גרסה מקומית למדד בריאות הים העולמי (OHI). המדד יוצא מנקודת הנחה שסביבה ימית בריאה תוכל לספק מגוון של שירותים לאדם היום ובעתיד, ועל כן הוא בוחן באיזו מידה נעשה שימוש בשירותים שהים מספק לנו והאם הוא בר קיימא. מדד בריאות הים לישראל מהווה תקדים עולמי, בהיותו הגרסה המקומית הראשונה למדד בריאות הים העולמי (Ocean Health Index), שלא חושבה על ידי מפתחי המדד עצמם. המדד העולמי הותאם על ידי תכנית המארג לים התיכון ולישראל, תוך עבודה צמודה עם NCEAS, שיצרו את המדד הבינלאומי, ועם Conservation International.

המדד מחלק ציונים למצבם של תשעה שירותים מרכזיים. חישוב הציון של כל מטרה מהסטטוס הנוכחי (מצבנו כיום ביחס ליעד בר קיימא) ותחזית קצרת טווח. השירותים שנבחרו הם אספקת מזון (13), מים נקיים (97), מוצרי טבע (62), מורשת המקום (45), הגנה חופית (77), מגוון ביולוגי (75), דיג עממי (25), תיירות ובילוי (64) ופרנסה וכלכלה (100). השקלול של כלל הציונים נותן לנו את הציון הכללי: 62 מתוך 100. ציון זה אינו מיועד להשוואה עם ציונים של מדינות אחרות במדד העולמי, מאחר והוא מותאם ספציפית לישראל, אלא עם הציונים שיקבל המדד בשנים הבאות.

הפערים בין הציונים של היעדים השונים גדולים ומפתיעים. בעוד המים הנקיים והכלכלה קיבלו ציונים גבוהים, הדיג קיבל 12 מתוך 100 בלבד – הציון הנמוך ביותר. הים התיכון סובל מדיג יתר, שהוא דיג בכמות גדולה יותר ממה שהמערכת הימית יכולה לייצר. התופעה איננה ייחודית לים התיכון -הביקוש לחלבון ברחבי העולם הולך ועולה והמערכות האקולוגיות הימיות לא עומדות בעול ויוצאות מאיזון. זוהי דוגמה אחת לחשיבות במדד כזה, שמציג למקבלי ההחלטות תמונה כללית של מצב התועלות שהסביבה הימית מספקת לאדם. בכך מתאפשר להדגים את ההשפעות של שינויים במדיניות, כגון הגדלת שטחי השמורות הימיות או ניהול הדיג, על בריאות הים

 

השקת מדד בריאות הים לישראל בכנס השנתי של האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

 

צוות המארג, בראשות ענת צמל וד"ר אביעד שיינין, עמל בשנה האחרונה על חישוב המדד במסגרת פעילות המארג בתחום הים התיכון. הוא הושק בכנס השנתי של האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, בו גם הוצגו התמונות הזוכות בתחרות "לב, ים" שנערכה לכבוד השקת המדד.

מדד בריאות הים לישראל נועד להיות פתוח וזמין לציבור הרחב ולא למדענים בלבד, ועל כן הוקם גם אתר למדד, שיכוון לציבור הרחב ויכיל הסברים על מרכיביו, בדומה לאתר העולמי של המדד. עד שיוקם האתר, אתם מוזמנים להכיר את המדד מקרוב כאן.