כתבה על תכנית הניטור ב"הארץ"

חזיר בר

כתבתו של צפריר רינת סוקרת את איסוף הנתונים על אודות הצמחיה, היונקים והעופות בתכנית הניטור, ע"י אמצעי חישה מרחוק ואת המידע שניתן להפיק מנתונים אלה.

על טורפים שנחשבו נדירים יחסית מצולמים בשכיחות רבה למדי, ולעומתם הסמור שלא תועד כלל עד כה; על מדד הצמחיה בצפון הארץ ועומת בדרום, ועוד, קיראו:

הכתבה באתר הארץ (בכתבה גם סרטונים ממצלמות המעקב)

הכתבה בקובץ PDF (באדיבות יפעת, מידע תקשורתי)