כתבה על דוח מצב הטבע בים התיכון

כתבתו של צפריר רינת שהתפרסמה בעיתון "הארץ", 3.6.2013, סוקרת את עיקרי הדוח שנכתב ע"י ד"ר אביעד שיינין.

בכתבה מוסברת חשיבותו של הדוח, שלראשונה מפנה זרקור אל האיומים הפועלים על בתי הגידול ובעלי החיים בים ולחופו כתוצאה מפעילות האדם.

המידע המובא בדוח נאסף ממקורות מידע שונים: גופי מחקר ומדענים, ומציג תמונת מצב כוללת ורחבה כפי שלא הוצגה עד כה בישראל.