כל המידע על פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית" באתר חדש

אנשי שמירת טבע מתקשים לעיתים להסביר למקבלי החלטות ולציבור את הערך העצום של מערכות אקולוגיות עבורנו, ערך שהוא במקרים רבים קיומי לא פחות משהוא אקולוגי. גישת שירותי המערכת האקולוגית מנסה לגשר על הפער הזה: מטרתה היא לאמוד את התועלות שבני אדם מפיקים מהמערכות האקולוגיות, ולייחס להם, במידת האפשר, ערכים כלכליים, בריאותיים וחברתיים מדידים. הגישה הזו עולה ופורחת בעולם בשנים האחרונות. הסנונית הראשונה הייתה Millennium Ecosystem Assessment,  דגם פרויקט שפותח על ידי קבוצה רב-לאומית ורב-תחומית של כ- 1300 מדענים ממדעי הטבע ומדעי החברה, שסיכם את הידע הקיים בעולם על המגמות במערכות אקולוגיות והשירותים שהן מספקות לאדם. בהמשך לכך בוצעו פרויקטים לאומיים של הערכת שירותי מערכת שהבולט שבהם הוא פרויקט הערכת המערכות הבריטי, ה- UK-NEA, וכעת מוביל המארג את מקבילו הישראלי: "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית".

תוצר הפרויקט יהיה דו"ח רחב היקף, שיבוסס על מספר רב של מקורות ויציג תמונת מצב עדכנית של שירותי המערכת האקולוגית בישראל. הדו"ח יצא באמצע 2016, אבל מידע על הפרויקט, על תחום שירותי המערכת האקולוגית ועדכונים בנושא תוכלו לקבל כבר עכשיו: לאחרונה הושק אתר לפרויקט, שנועד להנגיש את המידע לציבור עוד טרם צאת הדו"ח. באתר תוכלו למצוא את כל המידע על הפרויקט - מהרציונל שעומד מאחוריו, דרך העוסקים במלאכה ועד למסגרת הרעיונית שעיצבה את העבודה על הדו"ח הסופי. כמו כן, יש באתר רקע על תחום שירותי המערכת בכלל, הפניות לאתרים בעולם שעוסקים בנושא, חדשות ועדכונים מהתחום. ואם אתם סקרנים לקבל הצצה לעבודה בפרויקט, בדקו את "מפת המערכות", מפה המחלקת את ישראל לשש קבוצות של מערכות אקולוגיות, שלכל אחת מהן יוקדש פרק בדו"ח הסופי.

לכניסה לאתר