"ישראל מאבדת את השטחים הפתוחים", "ישראל היום" - דן לביא