יום עיון | פרויקט ההערכה הלאומית למערכות אקולוגיות ורווחת האדם

יום עיון שירותי המערכת

 

 

 

 

 

 

שירותי המערכת האקולוגית הם התהליכים והרכיבים במערכות האקולוגיות המשפיעים באופן ישיר או עקיף על רווחת האדם, ושמופקות מהם תועלות חיוניות לקיום האדם.
פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם-הערכה לאומית" הוא הפרויקט הראשון בארץ המציג בקנה מידה לאומי את תמונת המצב ואת מגמות אספקת שירותי המערכת האקולוגית בישראל, וכן מעריך ומנתח את התועלות שהמערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בהן מספקים לתושבי ישראל.

פרויקט זה נערך בהמשך ובמקביל לתהליך עולמי של עיסוק הולך וגובר במצבם של המערכות האקולוגיות ושל המגוון הביולוגי ובאופן שהוא משפיע על היבטים קיומיים ואחרים של החברה האנושית. הפרויקט התבצע בניהול המארג – התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב, וביוזמת המשרד להגנת הסביבה, והשתתפו בו יותר מ-200 מומחים, אנשי מקצוע וסוקרים מדיסציפלינות שונות. הפרויקט מתבסס על איסוף של מידע קיים ממגוון מקורות, ומעריך את רמת האמינות של המידע ואת הוודאות לגבי נכונותו.
הפרויקט נועד להעלות את המודעות בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות לערך הרב-ממדי של הטבע עבור האדם, לחשיבות שמירת המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי שבהן, ולַתלוּת שלנו במערכות אקולוגיות מתפקדות. נוסף על כך, הפרויקט יוצר בסיס ידע שיכול לשרת מתכננים ומעצבי מדיניות בתהליכי קבלת החלטות, ואף מציג פערי ידע רבים שיכולים לכוון למחקר עתידי.

בתוכנית:
16:00 התכנסות וכיבוד קל ברחבת גליל (באוויר הפתוח)

17:00 פתיחה וברכות
מנחה: ד"ר איתי רנן | מנהל המארג
יו"ר: פרופ' תמר דיין | יו"ר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
תמר זנדברג | השרה להגנת הסביבה
אברהם דובדבני | יו"ר קרן קיימת לישראל
שאול גולדשטיין | מנכ"ל רשות הטבע והגנים
גלית כהן | מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

הענקת תעודת הוקרה לפרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל

17:30 מושב ראשון – ממצאים ויישומים
יו"ר: תמר רביב | ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה
ד"ר אלון לוטן | אוניברסיטת חיפה
מערכות אקולוגיות ורווחת האדם בישראל: מה למדנו מהפרויקט הארצי?
ד"ר עמנואל כהן-שחם | IUCN
מבט-על על שירותי מערכות אקולוגיות בישראל
פרופ' ערן פייטלסון | האוניברסיטה העברית בירושלים
שירותי המערכת, קיימות וקבלת החלטות
ערן אטינגר | משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תפיסת שירותי המערכת בגישה האגנית-אינטגרטיבית לניהול אגני היקוות

הרצאה מיוחדת לקראת פסגת האקלים בגלאזגו
פרופ' מרסלו שטרנברג | אוניברסיטת תל אביב
השפעת שינויים גלובליים על שירותי המערכת האקולוגית – מתל אביב לגלאזגו
18:40 הפסקה

19:00 מושב שני – מרתון שירותי מערכת
יו"ר: שירה גרוסברד | המארג
ד"ר יעל גבריאלי | מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
המגוון הביולוגי ותהליכים אקולוגיים תומכים
ד"ר אלי גרונר | מו"פ מדבר וים המלח
מדבר
פרופ' שריג גפני | המרכז האקדמי רופין
מקווי מים
פרופ' דן מלקינסון | אוניברסיטת חיפה, מכון שמיר למחקר
ערים ויישובים
פרופ' ז'וזה גרינצוויג | האוניברסיטה העברית בירושלים
שירותי ויסות
ד"ר יעל רם | המכללה האקדמית באשקלון
שירותי תרבות
פרופ' נדב דוידוביץ' | אוניברסיטת בן גוריון בנגב
בריאות
פרופ' ניר בקר | המכללה האקדמית תל חי
כלכלה

 20:00 פאנל
יו"ר: אלון זס"ק | סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
פרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל | האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יהושע שקדי | רשות הטבע והגנים
איריס האן | החברה להגנת הטבע
ד"ר גלעד אוסטרובסקי | קרן קיימת לישראל
ד"ר אנה טרכטנברוט | המשרד להגנת הסביבה

20:45 סיום משוער
הכרטיסים לאירוע ללא תשלום ויאפשרו כניסה מוקדמת לתערוכות המוזיאון החל מהשעה 14:00.
מספר המקומות באולם מוגבל. התוכנית נתונה לשינויים.

 
 
לרכישת כרטיסים לחצו כאן