השקת אתר מדד בריאות הים

ocean health index

אנו שמחים לבשר על השקת אתר מדד בריאות הים – Ocean Health Index במסגרת אתר המארג.

המדד הוא גרסה מקומית למדד בריאות הים העולמי (OHI). המדד יוצא מנקודת הנחה שסביבה ימית בריאה תוכל לספק מגוון של שירותים לאדם היום ובעתיד, ועל כן הוא בוחן באיזו מידה נעשה שימוש בשירותים שהים מספק לנו והאם הוא בר קיימא. 
המדד העולמי פותח ע"י National Center for Ecological Analysis and  Synthesis, University of California. (NCEAS) ככלי שנועד לקדם את מדיניות ניהול הים והוא יכול להדגים את ההשפעות של שינויים במדיניות, כגון הגדלת שטחי השמורות הימיות או ניהול הדיג, על בריאות הים.
כתקדים עולמי בוצעה התאמה מקומית של המדד (לוקאליזציה) ע"י מומחים מקומיים, מטעם המארג, אך בשיתוף פעולה מלא עם עם NCEAS ועם Conservation International.
צוות המארג, בראשות ענת צמל וד"ר אביעד שיינין, עמל על חישוב המדד במסגרת פעילות המארג בתחום הים התיכון. המדד המקומי  הושק בכנס השנתי של האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (2014), בו גם הוצגו התמונות הזוכות בתחרות "לב, ים" שנערכה לכבוד השקת המדד.
אתר מדד בריאות הים לישראל עולה בקנה אחד עם הגישה של הנגשת המידע הנאסף המארג לציבור הרחב ולא למדענים בלבד.
באתר מפורטים הציונים למצבם הנוכחי של תשעת השירותים המרכזיים שנבחרו (אספקת מזון, מים נקיים, מוצרי טבע, מורשת המקום, הגנה חופית, מגוון ביולוגי, דיג עממי, תיירות ובילוי ופרנסה וכלכלה) ביחס ליעד בר קיימא ותחזית קצרת טווח.
משקלול כלל הציונים חושב ציון כללי שנועד לשמש כקנה מידה להשוואה עם מדידות מקומיות עתידיות כאן בישראל (ועל כן אינו בר השוואה לציונים של מדינות אחרות במדד העולמי).
מעניין לציין כי הפערים בין הציונים של היעדים השונים גדולים ומפתיעים. בעוד המים הנקיים והכלכלה קיבלו ציונים גבוהים, הדיג קיבל 12 מתוך 100 בלבד – הציון הנמוך ביותר. הים התיכון סובל מדיג יתר, שהוא דיג בכמות גדולה יותר ממה שהמערכת הימית יכולה לייצר. התופעה איננה ייחודית לים התיכון -הביקוש לחלבון ברחבי העולם הולך ועולה והמערכות האקולוגיות הימיות לא עומדות בעול ויוצאות מאיזון. זוהי דוגמה אחת לחשיבות במדד כזה, שמציג למקבלי ההחלטות תמונה כללית של מצב התועלות שהסביבה הימית מספקת לאדם. בכך מתאפשר להדגים את ההשפעות של שינויים במדיניות, כגון הגדלת שטחי השמורות הימיות או ניהול הדיג, על בריאות הים.

לקריאה נוספת, למידע על הציונים ועל תהליך התאמת המדד העולמי לישראל - היכנסו לאתר מדד בריאות הים.