המשרד להגנת הסביבה והלמ"ס: הרעה נוספת במצבו של המגוון הביולוגי בישראל

מדד המגוון הביולוגי

מדד המגוון הביולוגי נועד להעריך את מצבן של המערכות האקולוגיות בישראל, והוא מפורסם כחלק ממדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד פותח על ידי "המארג" - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל.

 

קישור לכתבה בגלובס- אוקטובר 2021

קישור לכתבה באתר המשרד להגנת הסביבה- אוקטובר 2021