הזיהום של רותם אמפרט בנחל אשלים ישפיע לרעה על הסביבה עוד עשרות שנים