הבנייה בישראל מכסה כחמישית מהקרקע מצפון לבאר שבע : דו"ח מצב הטבע 2016, "הארץ", צפריר רינת