האם נכון להתייחס לטבע במונחי יעילות ורווחיות? כתבה ב"הארץ"

שירותי מערכת אקולוגית

פרויקט הערכת המערכות האקולוגיות של המארג הוצג בהרחבה בכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה.
על גישת שירותי המערכת העומדת בבסיס הפרויקט, ולדוגמאות מהשטח לכימות ותרגום של תועלות המערכות האקולוגיות למונחים כלכליים, הכנסו לקישור:
הארץ, הערכת מערכות, 14.10.15.pdf