דליפת הנפט בשמורת עברונה: המארג נבחר לנטר את השטח

צבאים שצולמו על ידי מצלמת מעקב הממוקמת על ערוץ מזוהם בנפט

דליפת הנפט בשמורת עברונה, בדצמבר 2014, הוערכה על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחד האסונות הסביבתיים החמורים שאירעו בישראל ויצרה הד תקשורתי רחב. גודל השטח שנפגע הוא כאלף דונמים, ומכיוון שהדליפה ארעה באזור מדבר קיצון (פחות מ- 50 מ"מ גשם בשנה) בעל רגישות אקולוגית גבוהה, הועלו חששות כבדים לפגיעה ארוכת טווח בחי והצומח הייחודיים למקום. 

המארג נבחר על ידי רשות הטבע והגנים לגבש תכנית ניטור על מנת להעריך את ההשלכות האקולוגיות של דליפת הנפט ואת תהליכי השיקום הטבעיים והיזומים של המערכת. "ניטור זמן אפס", ניטור ראשוני לתקופה של חצי שנה (אפריל - אוקטובר) כבר החל, ותכנית ניטור תלת שנתית שהחלה בשנת 2015.

האורגניזמים הגדולים והמשפיעים ביותר במערכת הם עצי השיטה. באזור גדלות שיטים משני מינים- שיטה סוככנית ושיטה סלילנית, כאשר כ- 84 עצים באו במגע ישיר עם הנפט. השפעות המגע בין השיטים לנפט גולמי אינן ברורות, כאשר בתרחיש הגרוע ביותר יוביל המגע למות העצים. עצי השיטה כאמור מהווים את האורגניזם העיקרי במערכת ומוגדרים כ'מין מטריה', מין שאורגניזמים רבים אחרים נמצאים אתו ביחסי גומלין ותלויים בתפקודו.

איזה ממיני השיטה רגיש יותר? האם עצים צעירים ייפגעו יותר ממבוגרים? מה יהיו השלכות הדליפה על תפקוד העצים ובריאותם? ואיך ישפיע מצבם על מינים אחרים במערכת? על שאלות אלו ונוספות אמור הניטור לענות. 

ניטור השטים מתבצע לפי מדדים שונים: קוטר הגזע, יעילות הפוטוסינתזה, חיות, אחוז כיסוי עלווה ועוד. נוסף על השטים מנוטרים גם מרכיבים בקרקע כגון מידת לחות ורמות פחמן וחנקן וכן נוכחותם של מאקרו פאונה שוכנת קרקע כאיזופודים ואקריות.

הניטור ארוך הטווח,יעקוב אחר רכיבים נוספים, ביוטיים ואביוטיים במערכת, וישווה בין אזורים פגועים לאזורים נקיים. כל הגופים המעורבים בניטור מקווים כי התכנית תיתן פרספקטיבה לגבי השפעות דליפת הנפט על המערכת האקולוגית ותתרום לידע ולכלים להתמודדות עם דליפות עתידיות.  

 

(בתמונות: בעלי חיים שצולמו על ידי מצלמת מעקב שהוצבה בערוץ מזוהם בנפט, ומתמקדת בעץ במצב ירוד ובבעלי החיים שמתחתיו. התמונות באדיבות ניצן שגב)

 

שועל שצולם על ידי מצלמת מעקב הממוקמת על ערוץ מזוהם בנפט      תור שצולם על ידי מצלמת מעקב הממוקמת על ערוץ מזוהם בנפט     ארנבת שצולמה בלילה על ידי מצלמת מעקב הממוקמת על ערוץ מזוהם בנפט