דוח הניטור היבשתי 2012

דוח הניטור לשנת 2012 הופק עם תום שנת הפעילות הראשונה בתכנית הניטור היבשתי של המארג. בדוח מתוארים עבודתם וממצאיהם של צוותי הניטור השונים: יונקים, צומח, עופות.

תכנית הניטור היבשתי במארג, בריכוזה של ד"ר נעמה ברג, סיימה את שנת הפעילות הראשונה. במהלכה בוצע ניטור עופות, יונקים וצומח מעוצה במעל 200 נקודות דיגום, המצויות ב-5 מתוך 10 יחידות הניטור שהוגדרו בתכנית.
הממצאים וכן תהליכי ושיטות העבודה מתוארים בדוח הניטור לשנת 2012 .
קהל היעד של הדוח כולל חוקרים, מדענים, קובעי מדיניות ומנהלי השטחים הפתוחים בישראל (רשות הטבע והגנים, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה). עבור אלה יספק הדוח מידע על יונקים, צומח ועופות באזורים שבהם התקיים הניטור. 
 
בין הממצאים שהתקבלו – גם כאלה שהפתיעו את החוקרים, ובכך מהווים אישוש ותמיכה לצורך בהליך ניטור מפורט ומתמשך, המספק לקהל הרלבנטי תמונה רחבה ומהימנה, הדרושה בעת קבלת החלטות בנוגע לשטחים פתוחים.
כך למשל התגלה בעזרת מצלמות המעקב שהונחו באתרי הניטור כי הצבוע, יונק שלא היה מידע רב על תפוצתו בארץ, נמצא למעשה ב-כל מקום! 
גם חזירי הבר הפתיעו את החוקרים והמחישו את הצורך בניטור מתמשך: בעוד שבצפון הארץ התקבלו מעל 1,000 תצפיות, בהרי ירושלים ושפלת יהודה לא התקבלה אפילו תצפית אחת של חזירים! מדוע? לא ברור בכלל, אבל זו בדיוק מסוג השאלות שניטור מתמשך יכול לעזור במציאת התשובה.
 
בתחום הצומח התגלתה מגמה בולטת של הצטופפות, והיסגרות של חורשים באזור הצפון, ולעומתה הידלדלות ושל צמחיה מעוצה- חורשים ובתות - מקו בית שמש ודרומה. בדוח מתוארים הבדלי המגמות וכן השערות בנוגע לשוני שהתגלה. גם בנושא זה – המשך המחקר לאורך זמן יוכל לאשש או להפריך השערות בנוגע למקור ההבדלים.
 
תכנית הניטור נמצאת כרגע בעיצומה של שנת הפעילות השנייה, אשר בה ננטר את חמש יחידות הניטור שנוטרו ב-2012 ועוד יחידה נוספת- היער הנטוע. גם השנה ננטר עופות, צומח ויונקים וכן יתווספו גם ניטור זוחלים וניטור פרפרים למאמץ הדיגום.
 
הממצאים יסוכמו ויובאו בדוח בניטור הבא.
 
למידע נוסף על תכנית הניטור היבשתי.
 
בתמונה: צבי ישראלי, צולם ע"י מצלמת לכידה, 31.5.2012, ליד קיבוץ יפתח בגליל העליון