אתר חדש לתכנית הניטור, תחרות צילומים בנושא "אדם וים" ועוד

כמה אתם יודעים על המגוון הביולוגי בישראל? כמה המידע הזה נגיש לכם?

אנחנו במארג שואפים שהידע שנצבר יהיה פתוח לציבור, ויותר מזה - מובן ומעניין. ולא רק אנחנו: ארגונים ברחבי העולם מכירים בחשיבות של שיתוף הציבור. בכנס השנתי של EU BON, התכנית האירופאית לניטור מגוון ביולוגי, חתמנו על Bouchout Declaration, הצהרה בנוגע לניהול מידע, שמבטיחה את שקיפותו ונגישותו של המידע שאנחנו אוספים.

עם זאת, אנחנו לא נשארים רק ברמת ההצהרות. חדי העין ביניכם ודאי הבחינו שנוסף לאתר המארג אתר-בת של תכנית הניטור. האתר מרכז נתונים מתכנית הניטור היבשתית ומנתח אותם. אלו מיני בעלי חיים נצפו בתכנית? וכמה? באילו חלקים של הארץ הם מעדיפים להיות? ואיך אנחנו משפיעים עליהם? כל התשובות, בנוסף למידע, תמונות וגרפים, באתר. 

אך שיתוף הציבור יוצא מגבולות הרשת. ב - 17.9.14 נקיים אירוע השקה חגיגי ופתוח למדד בריאות הים הישראלי. 
מדד בריאות הים הוא מדד עולמי שמתייחס לים כאל משאב שמספק שירותים רבים לאדם (אספקת מזון, הגנה חופית, מגוון ביולוגי, פרנסה וכלכלה ימית, תיירות ועוד...). המדד מתבסס על ההנחה שים בריא יספק שירותים אלה בצורה המירבית עכשיו ובעתיד.
צוות ים תיכון של המארג, בליווי NCEAS ו - Conservation International, לקח על עצמו את פרויקט התאמת מדד בריאות הים למידע הקיים על הים התיכון וליעדים המקומיים, תוך שיתוף מרבי של חוקרים, מקבלי החלטות והציבור. תוכלו לקרוא עוד על הפרויקט בעמוד הים התיכון
לכבוד ההשקה אנחנו עורכים תחרות צילומים בנושא "אדם וים", שמטרתה להמחיש באופן ויזואלי את הקשר העמוק והלא פשוט בינינו לבין הים. כמו האירוע, גם התחרות פתוחה לכל המעוניין.

וכמובן, אי אפשר לדבר על מידע נגיש בלי להזכיר את מאגר המידע שלנו, שמכיל את הנתונים המפורטים שנאספים בתכניות המארג ומתרחב כל הזמן. כעת תוכלו למצוא בו נתוני תצפיות מניטור בעלי חיים והצגה גרפית של מדד הצומח באמצעות חישה מרחוק.