אתר הניטור ניר עציון

מפת אתר הניטור - ניר עציון

חפש לפי
38 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
עורבני עופות טבעי 2012 14
סנונית מערות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 12
תור מצוי עופות טבעי 2012 10
דרבן מצוי יונקים טבעי 2012 9
נמיה מצויה יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 7
אנפית בקר עופות מושפע מפעילות אדם 2012 5
צופית עופות טבעי 2012 5
פשוש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
גידרון עופות טבעי 2012 3
חויאי עופות טבעי 2012 3
חגלה
2 פרטים
3 פרטים
חויאי
3 פרטים
פרט יחיד
חזיר בר
223 פרטים
2 פרטים
34 פרטים
17 פרטים
ירגזי
2 פרטים
ירקון
2 פרטים

עמודים