אתר הניטור עופר

מפת אתר הניטור - עופר

חפש לפי
43 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
חדף קטן יונקים טבעי 2012 3
צטיה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
חוחית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
חולדה מצויה יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 1
חטפית אפורה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
סיקסק עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
זהבן עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
גידרון עופות טבעי 2012 1
קיפוד מצוי יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 1
קוקיה מצויצת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
צבוע מפוספס
20 פרטים
צופית
15 פרטים
צוצלת
12 פרטים
צטיה
2 פרטים
8 פרטים
קוקיה מצוייצת
פרט יחיד
פרט יחיד
שועל מצוי
13 פרטים
שחרור
17 פרטים
שרקרק מצוי
59 פרטים

עמודים