אתר הניטור עופר

מפת אתר הניטור - עופר

חפש לפי
43 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
בולבול עופות טבעי 2012 16
ירגזי עופות טבעי 2012 15
צופית עופות טבעי 2012 15
תור מצוי עופות טבעי 2012 13
שועל מצוי יונקים טבעי 2012 13
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 12
דרור הבית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 11
עורב אפור עופות טבעי 2012 11
חתול בר יונקים טבעי 2012 9
יונת סלעים עופות טבעי 2012 9
פרט יחיד
חזיר בר
131 פרטים
חטפית אפורה
פרט יחיד
9 פרטים
26 פרטים
יונת סלעים
9 פרטים
5 פרטים
7 פרטים
ירגזי
15 פרטים
כלב הבית
פרט יחיד

עמודים