אתר הניטור בית אורן

מפת אתר הניטור - בית אורן

חפש לפי
32 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
יערון צהוב-צוואר יונקים טבעי 2012 15
עורב אפור עופות טבעי 2012 13
גידרון עופות טבעי 2012 9
יערון גדול יונקים טבעי 2012 9
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 8
חתול בר מופע צבעוני יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 7
צופית עופות טבעי 2012 7
חולדה מצויה יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 5
תור מצוי עופות טבעי 2012 4
חתול בר יונקים טבעי 2012 4
חזיר בר
38 פרטים
4 פרטים
7 פרטים
יונת סלעים
18 פרטים
9 פרטים
15 פרטים
ירגזי
20 פרטים
כלב הבית
פרט יחיד
נמיה
פרט יחיד
סבכי שחור-ראש
44 פרטים

עמודים