אתר הניטור גבעת יערים

מפת אתר הניטור - גבעת יערים

חפש לפי
32 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
תן זהוב יונקים טבעי 2012 32
נמיה מצויה יונקים טבעי 2012 27
דרור הבית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 25
שחרור עופות טבעי 2012 19
תור צוארון עופות טבעי 2012 17
דרבן מצוי יונקים טבעי 2012 16
יערון גדול יונקים טבעי 2012 13
יונת סלעים עופות טבעי 2012 13
גידרון עופות טבעי 2012 13
סיס חומות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 11
בולבול
11 פרטים
גידרון
13 פרטים
גירית מצויה
5 פרטים
5 פרטים
16 פרטים
דרור הבית
25 פרטים
2 פרטים
חוחית
פרט יחיד
4 פרטים
2 פרטים

עמודים