אתר הניטור גבעת ישעיהו

מפת אתר הניטור - גבעת ישעיהו

חפש לפי
38 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 11
צופית עופות טבעי 2012 11
סנונית מערות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 10
פשוש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 9
יונת סלעים עופות טבעי 2012 8
חתול בר מופע צבעוני יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 8
תן זהוב יונקים טבעי 2012 7
ירגזי עופות טבעי 2012 6
ירקון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 6
בז מצוי עופות טבעי 2012 4
2 פרטים
8 פרטים
יונת סלעים
8 פרטים
פרט יחיד
ירגזי
6 פרטים
ירקון
6 פרטים
מינה הודית
פרט יחיד
סבכי קוצים
פרט יחיד
סבכי שחור-כיפה
פרט יחיד
סבכי שחור-ראש
28 פרטים

עמודים