אתר הניטור גבעת יערים

מפת אתר הניטור - גבעת יערים

חפש לפי
32 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
סיס חומות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 11
סבכי שחור-ראש עופות טבעי 2012 10
תור מצוי עופות טבעי 2012 9
ירגזי עופות טבעי 2012 8
חתול בר מופע צבעוני יונקים טבעי 2012 8
ירקון עופות טבעי 2012 7
עורבני עופות טבעי 2012 6
שועל מצוי יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 5
עכבר הבית יונקים טבעי 2012 5
גרביל סלעים יונקים טבעי 2012 5
8 פרטים
יונת סלעים
13 פרטים
13 פרטים
ירגזי
8 פרטים
ירקון
7 פרטים
נמיה
27 פרטים
נקר סורי
2 פרטים
סבכי שחור-ראש
10 פרטים
סיס חומות
11 פרטים
עורבני
6 פרטים

עמודים