אתר הניטור גורן

מפת אתר הניטור - גורן

חפש לפי
35 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
חזיר בר יונקים טבעי 2012 713
יחמור פרסי יונקים טבעי 2012 116
תן זהוב יונקים טבעי 2012 77
דרבן מצוי יונקים טבעי 2012 43
דרור הבית עופות טבעי 2012 30
סבכי שחור-ראש עופות טבעי 2012 26
יערון צהוב-צוואר יונקים טבעי 2012 21
שחרור עופות טבעי 2012 20
תור צוארון עופות טבעי 2012 19
פשוש עופות טבעי 2012 17
אנפית בקר
2 פרטים
בולבול
5 פרטים
בז מצוי
פרט יחיד
גידרון
פרט יחיד
גירית מצויה
10 פרטים
3 פרטים
43 פרטים
דרור הבית
30 פרטים
2 פרטים
חויאי
2 פרטים

עמודים