אתר הניטור מרגליות

מפת אתר הניטור - מרגליות

חפש לפי
33 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
גירית מצויה יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 3
שועל מצוי יונקים טבעי 2012 3
גידרון עופות טבעי 2012 2
צופית עופות טבעי 2012 2
עורב אפור עופות טבעי 2012 2
מריון מצוי יונקים טבעי 2012 2
עורבני עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
חדף קטן יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 1
אדום-חזה עופות טבעי 2012 1
לילית עופות טבעי 2012 1
נמיה
14 פרטים
נץ מצוי
פרט יחיד
סבכי שחור-ראש
12 פרטים
סנונית רפתות
4 פרטים
עורב אפור
2 פרטים
עורבני
2 פרטים
פשוש
3 פרטים
צופית
2 פרטים
צוצלת
3 פרטים
שועל מצוי
3 פרטים

עמודים