אתר הניטור גורן

מפת אתר הניטור - גורן

חפש לפי
35 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
ירגזי עופות טבעי 2012 3
עורב אפור עופות טבעי 2012 2
חתול בר מופע צבעוני יונקים טבעי 2012 2
חדף קטן יונקים טבעי 2012 2
שועל מצוי יונקים טבעי 2012 2
אנפית בקר עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
ירקון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
חויאי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
גידרון עופות טבעי 2012 1
קיפוד מצוי יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 1
סנונית מערות
6 פרטים
עורב אפור
2 פרטים
עורבני
פרט יחיד
4 פרטים
פשוש
17 פרטים
צבוע מפוספס
פרט יחיד
צופית
7 פרטים
צוצלת
6 פרטים
פרט יחיד
פרט יחיד

עמודים