אתר הניטור גורן

מפת אתר הניטור - גורן

חפש לפי
35 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
גירית מצויה יונקים טבעי 2012 10
צופית עופות טבעי 2012 7
סנונית מערות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 6
תור מצוי עופות טבעי 2012 6
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 6
נמיה מצויה יונקים טבעי 2012 5
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 5
חתול בר יונקים טבעי 2012 5
עכבר הבית יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 4
ירגזי עופות טבעי 2012 3
חזיר בר
713 פרטים
5 פרטים
2 פרטים
יחמור
116 פרטים
פרט יחיד
21 פרטים
ירגזי
3 פרטים
ירקון
2 פרטים
נמיה
5 פרטים
סבכי שחור-ראש
26 פרטים

עמודים