אתר הניטור ירוחם

מפת אתר הניטור - ירוחם

חפש לפי
24 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
דרור הבית עופות טבעי 2012 56
עורב אפור עופות טבעי 2012 24
יונת סלעים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 21
סבכי טוחנים עופות טבעי 2012 20
תור צוארון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 18
חגלה עופות טבעי 2012 14
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 10
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 8
חצוצרן שחור-מקור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 5
ירקון עופות טבעי 2012 4
בולבול
8 פרטים
דיה
פרט יחיד
דרור הבית
56 פרטים
חגלה
14 פרטים
חכלילית עצים
פרט יחיד
חצוצרן שחור-מקור
5 פרטים
טריסטרמית
4 פרטים
יונת סלעים
21 פרטים
ירקון
4 פרטים
נץ מצוי
פרט יחיד

עמודים