אתר הניטור משאבי שדה

מפת אתר הניטור - משאבי שדה

חפש לפי
27 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
סבכי שחור-כפה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
סבכי טוחנים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
חצוצרן שחור-מקור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
צופית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
דוכיפת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
ירקון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
סלעית ערבות עופות טבעי 2012 1
עפרונן קצר-אצבעות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
חטפית אפורה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
סנונית רפתות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
יונת סלעים
3 פרטים
ירגזי
פרט יחיד
ירקון
פרט יחיד
סבכי טוחנים
2 פרטים
סבכי שחור-כיפה
2 פרטים
סיקסק
6 פרטים
סלעית ערבות
פרט יחיד
סנונית רפתות
פרט יחיד
עורב אפור
17 פרטים
עפרוני מדבר
3 פרטים

עמודים