אתר הניטור אשלים

מפת אתר הניטור - אשלים

חפש לפי
30 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
סבכי טוחנים עופות טבעי 2012 3
חנקן גדול עופות טבעי 2012 3
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
תור מצוי עופות טבעי 2012 2
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
כרוון עופות טבעי 2012 2
חצוצרן שחור-מקור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
סבכי שחור-כפה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
זנבן עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
טריסטרמית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
יונת סלעים
6 פרטים
ירקון
4 פרטים
כרוון
2 פרטים
פרט יחיד
סבכי טוחנים
3 פרטים
סבכי שחור-כיפה
2 פרטים
סיקסק
פרט יחיד
סלעית ערבות
פרט יחיד
סנונית רפתות
2 פרטים
עורב אפור
13 פרטים

עמודים