אתר הניטור להב

מפת אתר הניטור - להב

חפש לפי
32 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 8
עקב חורף עופות טבעי 2012 8
פשוש עופות טבעי 2012 7
סיקסק עופות מושפע מפעילות אדם 2012 5
סבכי שחור-ראש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 5
צופית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
בזבוז אירופי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
קטה גדולה עופות טבעי 2012 4
שחרור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
ירקון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
יונת סלעים
23 פרטים
ירגזי
2 פרטים
ירקון
3 פרטים
סבכי ערבות
9 פרטים
סבכי שחור-ראש
5 פרטים
פרט יחיד
סיקסק
5 פרטים
סנונית מערות
2 פרטים
סנונית רפתות
פרט יחיד
עורב אפור
12 פרטים

עמודים