אתר הניטור בסיס חצרים

מפת אתר הניטור - בסיס חצרים

חפש לפי
9 תוצאות
*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
יונת סלעים עופות טבעי 2012 45
עפרוני מצוייץ עופות טבעי 2012 13
נחליאלי צהוב עופות טבעי 2012 11
תור צוארון עופות טבעי 2012 10
חנקן גדול עופות טבעי 2012 5
כוס עופות טבעי 2012 4
עורב חום-עורף עופות טבעי 2012 2
חוברה עופות טבעי 2012 1
סלעית ערבות עופות טבעי 2012 1
חוברה
פרט יחיד
חנקן גדול
5 פרטים
יונת סלעים
45 פרטים
כוס חורבות
4 פרטים
נחליאלי צהוב
11 פרטים
סלעית ערבות
פרט יחיד
עורב חום-עורף
2 פרטים
עפרוני מצוייץ
13 פרטים
תור צוארון
10 פרטים