אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
קרא עודסגור

מפת אתרי הניטור ביחידה

חפש לפי
46 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
יונת סלעים עופות טבעי 2012 143
עפרוני מצוייץ עופות טבעי 2012 117
תור צוארון עופות טבעי 2012 73
שרקרק מצוי עופות טבעי 2012 59
דרור הבית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 58
עפרונן קצר-אצבעות עופות טבעי 2012 31
כרוון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 20
חנקן גדול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 15
ירקון עופות טבעי 2012 14
סלעית ערבות עופות טבעי 2012 14
אנפית בקר
12 פרטים
בולבול
3 פרטים
בז מצוי
3 פרטים
בז עצים
פרט יחיד
דוכיפת
9 פרטים
דרור הבית
58 פרטים
זרון סוף
פרט יחיד
חגלה
12 פרטים
חוברה
2 פרטים
חויאי
פרט יחיד

עמודים