זנבן - Turdoides squamiceps

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות זנבן

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים