חצוצרן שחור-מקור - Rhodospiza obsoleta

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות חצוצרן שחור-מקור

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים