קטה גדולה - Pterocles orientalis

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות קטה גדולה

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים