קטה חדת-זנב - Pterocles alchata

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות קטה חדת-זנב

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
אזורי הלס בצפון הנגב חצרים 10
אזורי הלס בצפון הנגב פארק חצרים 2