זהבן - Oriolus oriolus

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות זהבן

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
חורש ים-תיכוני - כרמל עופר 1