טריסטרמית - Onychognathus tristramii

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות טריסטרמית

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
הר הנגב ירוחם 4
דרום צחיח יוטבתה 3
הר הנגב אשלים 2
הר הנגב שדה בוקר 2