סלעית אירופית - Oenanthe oenanthe

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות סלעית אירופית

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
הר הנגב מצפה רמון 2