רחם - Neophron percnopterus

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות רחם

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
הר הנגב שדה בוקר 1
דרום צחיח פארן 1