שחור-זנב - Cercomela melanura

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות שחור-זנב

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
דרום צחיח עין יהב 4
הר הנגב שדה בוקר 2
דרום צחיח פארן 2
דרום צחיח יוטבתה 1